Nr. Nissum Kirkehus

Nørre Nissum Kirkehus – mit barndoms sogn.
 
Hertil har jeg malet to billeder, i samarbejde med menighedsrådet. En meget positiv oplevelse. Jeg valgte “Lad de små børn komme til mig”, idet præsten ville bruge billederne til konfirmandundervisning.
 
Det andet billede døbte præsten “Marie Magdalene”. Processen er stor, når man maler bibelske billeder: Hvornår er billedet færdigt? Fanger det menigheden??
Ove Ødegaard  | Tlf.: +45 22 14 60 89